ACTELLIC 20 FU

Świeca owadobójcza ACTELLIC 20 FU (pirymifos metylowy 22,5%) to najbardziej popularny środek do zwalczania szkodników magazynowych. Służy do samodzielnego przeprowadzenia dezynsekcji pustego magazynu, spichrza, silosu zbożowego czy paszowego.

Pobierz etykietę produktu

Opis

Warunkiem skuteczności zabiegu jest przygotowanie pomieszczenia do dezynsekcji:

 • wymiecenie/odkurzenie wszystkich resztek zalegających zakamarki
 • dokładne uszczelnienie w celu zapobieżenia wydostawaniu się dymu na zewnątrz oraz podpalenie świecy zgodnie z instrukcją (przed użyciem wstrząsnąć, odbezpieczyć lont/knot, ustawić w bezpiecznym miejscu).

Od lat rolnicy zgłaszają problem pojawiających się jesienią szkodników w zasypanych po żniwach magazynach/silosach. Według prof. Stanisława Ignatowicza (Katedra Entomologii Stosowanej SGGW) główną przyczyną tego zjawiska jest przechowanie się i rozwój szkodników w resztkach pożniwnych pozostawionych w kombajnach, przenośnikach czy środkach transportu, niedokładnie lub w ogóle nie oczyszczonych po zakończonych żniwach. W zakamarkach maszyn, w grubej często warstwie kurzu, ziarna i plew szkodniki spędzają zimę, rozmnażają się, wracając  ze świeżo wymłóconym ziarnem do magazynu/silosu. Podstawową, chociaż bardzo czasochłonną metodą zapobiegawczą jest bardzo dokładne usunięcie resztek pożniwnych (odkurzenie i umycie maszyn). Można również wykonać zabieg dezynsekcji np. opryskiwaczem spalinowym lub zamgławiaczem.

Nie ma możliwości przeprowadzenia fumigacji zasypanego ziarnem zbiornika i nie wolno tego robić.
Actellic 20FU służy do dezynsekcji wyłącznie pustych magazynów/silosów i nie może być zastosowany w miejscu  otwartego składowania ziarna czy paszy. Dezynsekcją zaatakowanego przez szkodniki ziarna powinny zająć się wykwalifikowani fachowcy uprawnieni do stosowania środków trujących (np. Qickphos Pellets 56 GE, Degesh Plates/Strips 56 GE). Zajmują się tym firmy z branży DDD.

Jedna świeca dymna (90g) przeznaczona jest do dezynsekcji 400-500 m3 pomieszczenia.

Środek produkowany przez Octavius Hunt Ltd., Wielka Brytania.

Świece dymne Actellic 20 FU są dopuszczone do obrotu i stosowania przez MRiRW:
Zezwolenie MRiRW Nr R-43/2005 z dnia 20.10.2005 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-122/2008 z dnia 04.08.2008 r. oraz decyzją MRiRW Nr R-142/2010d z dnia 17.05.2010 r.

Dlaczego warto używać Actellic 20 FU?

 • użycie mniejszej ilości substancji owadobójczej niż przy zabiegu opryskiwania;
 • optymalne wykorzystanie małych ilości pestycydu – zminimalizowany wpływ na środowisko
 • prosty i łatwy w użyciu – nie wymaga specjalnego przeszkolenia ani specjalistycznego sprzętu;
 • odymianie nie powoduje zwiększenia wilgotności – nie są stwarzane warunki do rozwoju grzybów chorobotwórczych;
 • pestycyd zostaje naniesiony na wszystkie pionowe i poziome powierzchnie oraz pod spód – zwiększa to skuteczność zabiegu;
 • zwalczane są nie tylko owady pełzające, ale także latające;
 • penetracja w miejscach, do których dostęp jest utrudniony – jak np. szczeliny, nierówności.

Zwalczane szkodniki

 • Wołek zbożowy
 • Trojszczyk ulec
 • Mklik mączny
 • Kapturnik zbożowiec
 • Pleśniakowiec lśniący
 • Rozkruszki

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą nabywać osoby pełnoletnie i posiadające aktualne kwalifikacje, wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, określone w art. 28. Ustawy o środkach ochrony roślin z 8 marca 2013 r., Dz. U. z 2015 r., poz. 547.

ACTELLIC 20 FU
Przewiń na górę