ECKOSIL

KRZEM DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROLNICTWA

Eckosil zawiera krzem w formie kwasu ortokrzemowego (2,5%), który poprawia pobieranie składników pokarmowych, parametry jakościowe plonu oraz zwiększa odporność rośliny na stres abiotyczny, taki jak niskie temperatury, upały, susza, wiatr oraz zasolenie. Eckosil dodatkowo zawiera żelazo (1,2%), cynk (1,0%), molibden (0,035%). Żelazo bierze udział w procesach respiracji i fotosyntezy oraz uczestniczy w syntezie chlorofilu, cynk wpływa bezpośrednio na syntezę kwasu nukleinowego oraz tworzenie białek, molibden bierze udział w metabolizmie azotu, a zwłaszcza w tworzeniu aminokwasów i enzymów.

Pobierz ulotkę produktu
Kategoria:

Opis

Eckosil zwiera krzem w biodostępnej i najlepiej przyswajanej przez rośliny formie – kwasu ortokrzemowego.

Korzyści stosowania:

 • Optymalizuje pobieranie składników pokarmowych
 • Zwiększa tolerancję rośliny na stres środowiskowy
 • Poprawia parametry jakościowe plonu (jędrność, waga, wygląd)
 • Zwiększa tolerancję rośliny na choroby grzybowe i szkodniki
 • Ogranicza uszkodzenia (pękanie, oparzenia słoneczne)
 • Poprawia żyzność i strukturę gleby
 • Zwiększa efektywność wykorzystania wody
 • Poprawia wielkość i jakość plonu

 

Zalecenia stosowania:

Eckosil zalecany jest do stosowania we wszystkich uprawach sadowniczych, jagodowych, warzywniczych, ozdobnych, polowych i przemysłowych.

Dawkowanie:

Dolistne:

 • 0,5-0,75 L/ha – drzewa i krzewy owocowe, 2-4 zabiegi w sezonie
 • 0,25-0,5 L/ha – warzywa uprawiane w polu, 2-4 zabiegi w sezonie
 • 0,15-0,25 L/ha – uprawy polowe i przemysłowe, 2-3 zabiegi w sezonie

Fertygacja/podlewanie: 0,5-1,0 L/ha.

Skład:

Żelazo (Fe) – rozpuszczalne w wodzie 1,2% w/w

Cynk (Zn) – rozpuszczalny w wodzie 1,0% w/w

Molibden (Mo) – rozpuszczalny w wodzie 0,035% w/w

pH: 2

Odpowiedni do rolnictwa ekologicznego na podstawie Rozp. WE nr 834/2007 z dn. 28.06.2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, z późn. zm.

Posiada certyfikat dopuszczenia do produkcji ekologicznej wydany przez Sohiscert, Hiszpania.

 

ECKOSIL
Przewiń na górę