HUMIFLOW

POPRAWIA WSZYSTKIE PARAMETRY GLEBY

HUMIFLOW to produkt w 100% pochodzących z leonardytów, które wykazują bardzo wysoki i stabilny stopień humifikacji. Badania naukowe wykazały, że żyzność gleby jest zależna od poziomu zawartości w niej substancji humusowych. Odpowiada ona za możliwość wymiany kationowej, zawartość tlenu i retencję wody w glebie.

Zastosowanie kwasów humusowych korzystnie wpływa na wszystkie właściwości gleby. Poprawia dostępność składników pokarmowych w glebie oraz zwiększa potencjał zatrzymywania wody. Regularne stosowanie HUMIFLOW utrzymuje prawidłowe parametry gleby oraz wpływa na jakość i wielkość uzyskiwanych plonów. Produkt posiada idealne proporcję kwasów huminowych i fulwowych co wpływa na jego wysoką skuteczność.

Opis

Najnowsze badania naukowe wykazują, że kwasy humusowe mają również skuteczne działania po zastosowaniu dolistnym. Aplikacja Humiflow wpływa korzystnie na jakość i wielkość plonu. W przypadku stosowania na użytki zielone i kukurydzę na kiszonkę wpływa na zwiększenie zawartości białka w plonie. Humiflow można stosować do przyspieszenia mineralizacji resztek pożniwnych i słomy.

KORZYŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

  • Poprawia strukturę gleby, ogranicza utratę składników odżywczych i wody w glebach piaszczystych. Na glebach ciężkich i zwięzłych poprawia jej napowietrzenie.
  • Reguluje odczyn pH gleby
  • W warunkach zasadowych działa jak chelat kompleksujący jony substancji odżywczych i poprawia ich dostępność dla roślin
  • Zatrzymuje składniki pokarmowe z rozpuszczalnych nawozów w strefie przykorzeniowej, ogranicza ich wymywanie.
  • Poprawia zdolność wymiany kationowej gleby
  • Regeneruje glebę i ogranicza dostępność metali ciężkich

KORZYŚCI BIOLOGICZNE:

  • Poprawia warunki do rozwoju pożytecznych mikroorganizmów w glebie
  • Wpływa na rozwój systemu korzeniowego
  • Stymuluje produkcję enzymów w roślinie
  • Pełni rolę naturalnego katalizatora wielu procesów biologicznych

SKŁAD:

Całkowita zawartość kwasów humusowych – 15%

Zawartość kwasów huminowych – 10%

Zawartość kwasów fulwowych – 5%

Potas K2O rozpuszczalny w wodzie – 5%

pH – 11,0

Dawkowanie:

Doglebowe – 20-40L/ha w sezonie

Dolistnie – 3-5L/ha uprawy polowe, użytki zielone, warzywa, jagodniki

Zaprawianie nasion – 1L/100kg nasion

HUMIFLOW
Przewiń na górę