PENDIFIN 400 SC

HERBICYD

Zawartość substancji czynnej: pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) – 400 g/l (36,13 %).

OPIS DZIAŁANIA
Środek PENDIFIN 400 SC jest herbicydem w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą (SC) stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów
dwuliściennych i jednoliściennych. Środek pobierany jest przez korzenie i części nadziemne chwastów.

Pobierz etykietę produktu

Opis

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia, a dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, rdest powojowy, tobołki polne, włośnice i wyki
Chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity
Chwasty średnioodporne: samosiewy rzepaku
Chwasty odporne: przetacznik polny

STOSOWANIE ŚRODKA:

ZIEMNIAK
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.
Termin stosowania: przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu
i zabronowaniu pola. Nie stosować środka po wschodach ziemniaków.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

OSTROPEST PLAMISTY
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania: do trzech dni po siewie ostropestu plamistego.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą nabywać osoby pełnoletnie i posiadające aktualne kwalifikacje, wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, określone w art. 28. Ustawy o środkach ochrony roślin z 8 marca 2013 r., Dz. U. z 2015 r., poz. 547.

PENDIFIN 400 SC
Przewiń na górę