SHERPA 100 EC

INSEKTYCYD

Zawartość substancji czynnej: cypermetryna (związek z grupy pyretroidów)-100 g/l (10,76 %)

Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w rzepaku ozimym, pszenicy ozimej, jabłoni, kapuście głowiastej białej, sadzonkach sosny zwyczajnej oraz do zabezpieczania surowca drzewnego i zwalczania szkodników wtórnych. Środek wykazuje działanie kontaktowe i żołądkowe na szkodniki ssące i gryzące. Na roślinie działa powierzchniowo.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych. W przypadku stosowania do zabezpieczenia surowca drzewnego i zwalczania szkodników wtórnych można stosować opryskiwacz ręczny.

Pobierz etykietę produktu

Opis

STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE

Rzepak ozimy: słodyszek rzepakowy(zabieg przeciwko słodyszków i zwalcza również chowacza czterozębnego). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 – 0,3 l/ha

Termin stosowania:Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy, gdy widoczne są nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe (główny kwiatostan) do końca fazy, gdy widoczne są nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe (kwiatostany boczne) (BBCH 55-57). Zalecana ilość wody: 300 l/ha.Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

Pszenica ozima: skrzypionki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 – 0,3 l/haTermin stosowania:Opryskiwać od początku wylęgania się larw, od pełni fazy kłoszenia do końca fazy kłoszenia(BBCH 55-59)

Mszyce

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 – 0,3 l/ha

Termin stosowania:Opryskiwać po wykłoszeniu, po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy kwitnienia nie później niż do początku mlecznej dojrzałości ziarna (BBCH 63-73)

Zalecana ilość wody: 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

ROŚLINY SADOWNICZE

Jabłoń: zwójkówki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Termin stosowania: Stosować przed kwitnieniem na zimujące gąsienice zwojkówek, od początku rozwoju kwiatostanudo końca fazy różowego pąka (BBCH 51-57)

mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo- babkowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Termin stosowania:Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych koloni mszyc, od końca fazy kwitnienia do końca fazy,gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości – mszyca jabłoniowa (BBCH 69-75) lub do końca fazypoczątkowego opadania owoców (BBCH 69-73).

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

ROŚLINY WARZYWNE

Kapusta głowiasta białagąsienice bielinka kapustnika i rzepnika,piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Termin stosowania:Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic, gdy główka osiąga 50%-60% typowej wielkosci (BBCH 45-46).

mszyca kapuściana

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/haTermin stosowania:Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc, gdy główka osiąga 20%-30% typowej wielkości (BBCH 42-43).

Zalecana ilość wody: 600 l/ha.Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym –

LEŚNICTWO

Sadzonki sosny zwyczajnej: szeliniak sosnowiec

Termin stosowania:Środek stosować domaczania nadziemnych części sadzonek przed wysadzeniem na miejsce stałe lub opryskiwać uprawy aparaturą naziemną stosując 50-100lcieczy/ha.

Maksymalne stężenie: 1,25 %

Zalecane stężenie: 0,5-1,25% (500-1250 ml środka w 100 l wody)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

Zabezpieczanie surowca drzewnego i zwalczanie szkodników wtórnych.

korniki

Maksymalne stężenie: 0,8%

Zalecane stężenie: 0,1- 0,8% (100-800 ml środka w 100 l wody)

Stosować 5l cieczy użytkowejna 1 m3 drewna. Środek w wyższych z zalecanych stężeń stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika. Maksymalna liczba zabiegów – 1

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą nabywać osoby pełnoletnie i posiadające aktualne kwalifikacje, wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, określone w art. 28. Ustawy o środkach ochrony roślin z 8 marca 2013 r., Dz. U. z 2015 r., poz. 547.

SHERPA 100 EC
Przewiń na górę