Naturalna ochrona zwiększa konkurencyjność warzyw

marchew naturalna ochrona

Coraz wyższe wymagania rynkowe wobec produktów rolnych, m.in. warzyw, sprawiają, że plantatorzy muszą dostosować sposób produkcji i stosowane programy ochrony do oczekiwań kupujących. Jednym z kryteriów jest dostarczanie wysokiej jakości plonów, bez pozostałości środków ochrony roślin. Z pomocą rolnikom przychodzą naturalne rozwiązania, takie jak preparat LECITEC. Czy naturalna ochrona substancjami podstawowymi w ramach produkcji integrowanej może zwiększyć konkurencyjność gospodarstwa rolnego? Przekonał się o tym producent marchwi z Pomorza.

Zyskowność i konkurencyjność produkcji rolnej uzależniona jest w dużej mierze od tego, czy uzyskiwane plony spełniają kryteria rynkowe. A na rynku coraz bardziej widoczny staje się trend związany z jak najniższym poziomem pozostałości środków ochrony roślin w żywności. Wymogi, jakie stawiają producentom sieci handlowe, np. duzi operatorzy detaliczni, są bardzo precyzyjne – obejmują m.in. konieczność przedstawienia karty pola, przygotowanej dokładnie według wytycznych, czy stosowanie wyłącznie wskazanych środków ochrony roślin. Jednym z ważnych czynników, którego znaczenie zdecydowanie wzrasta, jest zmniejszenie udziału konwencjonalnych pestycydów w programie ochrony i produkcja bez pozostałości. Równie istotne są wymagane badania, wykonywane systematycznie na różnych etapach wegetacji i oczywiście w momencie zbiorów.

Dla rolników, którzy do tej pory stosowali wyłącznie konwencjonalne środki ochrony roślin, przestawienie profilu produkcji na zgodny z tymi trendami może być dużym wyzwaniem. Jednak stawka jest wysoka: spełnienie wymogów rynkowych przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności gospodarstwa i stanowi szansę na lepszy zysk. 

O tym, że włączenie produktów naturalnych do programu ochrony upraw jest opłacalnym i perspektywicznym rozwiązaniem, przekonał się Paweł Gulczyński z Rzucewa w woj. pomorskim. Rolnik należy do Grupy Producentów Owoców i Warzyw POLFARM Sp. z o.o., która prowadzi sprzedaż na rynek świeży – na potrzeby handlu detalicznego, a także dla przetwórstwa. W związku z wymaganiami, jakie narzucają odbiorcy, członkowie grupy wdrożyli zasady integrowanej produkcji, a w dostarczanym przez nich towarze minimalizowane są pozostałości środków ochrony roślin.

Marchewkowe pola na Pomorzu

W gospodarstwie Pawła Gulczyńskiego główną uprawą jest marchew – stanowi ona ok. 70% całej produkcji. Jeśli chodzi o stosowaną technologię ochrony roślin, opiera się ona na konwencjonalnych preparatach chemicznych, a ich uzupełnieniem są w coraz większym stopniu – obecnie już w 50% – preparaty naturalne. Dzięki takim rozwiązaniom warzywa, które są przygotowywane do sprzedaży i poddawane badaniom na obecność pozostałości środków ochrony roślin, uzyskują wynik poniżej progu oznaczalności. 

Paweł Gulczyński

Produkcja marchwi podzielona jest na dwie części. Wiąże się z tym stosowanie odpowiednio dobranych programów ochrony. Warzywa przeznaczone do bezpośredniej sprzedaży są wykopywane i sprzedawane od połowy lipca do końca października. W tych uprawach dopuszczone jest – oprócz herbicydu przedsiewnego – zastosowanie tylko jednej konwencjonalnej substancji chemicznej o działaniu grzybobójczym lub insektobójczym, a w pozostałych zabiegach wykorzystuje się preparaty biologiczne. Natomiast marchew uprawiana z przeznaczeniem do przechowywania rośnie na innych glebach, które w naturalny sposób sprzyjają dłuższemu przechowywaniu warzyw, a dodatkowo szczepione są pożytecznymi bakteriami i grzybami. W tej części upraw konwencjonalna ochrona chemiczna jest wykorzystywana w 50% zabiegów, a drugie 50% stanowi naturalna ochrona – przy czym ostatni oprysk jest zawsze wykonywany preparatem biologicznym, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia pozostałości.

Konkurencyjne warzywa? Zdrowe i bez pozostałości

– Zapewnienie zdrowej żywności to nasza wewnętrzna potrzeba i filozofia naszej firmy. Dostępność  fungicydów i innych pestycydów jest tak duża, że właściwie każdy może wyprodukować warzywa. To kwestia konkurencyjności, żeby były one zdrowe i bez pozostałości. Dzisiaj innowacyjny nie jest ten, kto używa chemii, bo każdy może ją stosować. Innowacyjność to zdrowa, bezpieczna żywność. To kwestia umiejętnego stosowania płodozmianu i używania środków biologicznych, których jest coraz więcej. Ułatwiają one produkcję zdrowych warzyw 

– mówi Paweł Gulczyński.

– Dzięki naturalnym preparatom  z firmy Amagro ograniczyliśmy fungicydy o 50%, co przekłada się na większą konkurencyjność. Myślę, że w niedługim czasie naturalna ochrona będzie stanowiła 80% w ramach naszych programów ochrony. Tzw. biologia, stosowana z tradycyjnymi fungicydami, pozwala nam utrzymać plantacje w dobrej kondycji i uzyskiwać zdrową marchew, bez pozostałości. Wymógł to rynek, a wygranym jest konsument, ponieważ dostaje produkt bardziej bezpieczny, zdrowy, w którym jest mniej pestycydów.

Naturalna i skuteczna – ochrona biologiczna

Na plantacjach w Rzucewie w ramach ochrony biologicznej stosowany jest produkt LECITEC, który pomaga m.in. w zwalczaniu mączniaka, będącego największym zagrożeniem dla marchwi. Dodatkowo do zabiegów wykorzystywany jest EVASIOL, preparat zawierający skrzyp polny powodujący m.in. zasuszanie uszkodzeń po ataku patogenów grzybowych, dzięki czemu choroby nie mogą się rozwinąć. 

– W uprawach warzywnych z powodzeniem są wykorzystywane preparaty, takie jak LECITEC i EVASIOL. Ich substancje podstawowe, czyli odpowiednio: lecytyna i skrzyp polny, mają doświadczalnie udowodnione skuteczne działanie przeciwko chorobom grzybowymDziałając prewencyjnie w odpowiednich momentach, można wspomóc ochronę plantacji i wyprodukować zdrową, bezpieczną żywność

– wyjaśnia Ryszard Marczak z firmy Amagro.

Lustracja na plantacji marchwi w Rzucewie

LECITEC jest pierwszym w Polsce preparatem, który zawiera lecytynę. Ta naturalna substancja nie tylko wzmacnia ściany komórkowe warzyw, zapobiegając ich uszkodzeniom, ale również utrudnia wnikanie i rozwój czynników chorobotwórczych, np. patogenów grzybowych, dzięki czemu sprawdza się m.in. w ochronie upraw przed mączniakiem, szarą pleśnią czy alternariozą. Zalecana dawka wynosi 500 ml preparatu na 100 l wody. Zabieg należy powtórzyć po około 7 dniach. Lecitec jest produktem, który nie pozostawia żadnych pozostałości oraz nie ma okresu karencji, co jest szczególnie istotne w przypadku upraw, gdzie wymagane jest zero pozostałości środków ochrony roślin w zebranych plonach.

Naturalna ochrona zwiększa konkurencyjność warzyw
Przewiń na górę