Wydajna uprawa kukurydzy to zasługa biostymulacji

wydajna uprawa kukurydzy

W skali globalnej zbiory kukurydzy osiągają najwyższy poziom w porównaniu do innych upraw. To roślina o wielu zastosowaniach i dużym znaczeniu dla rozmaitych branż. W Polsce w ostatnich latach jej popularność i areał znacząco rosną, a to za sprawą wysokiego plonowania i zazwyczaj korzystnych cen uzyskiwanych za ziarno. Wydajna uprawa kukurydzy to cel, który można osiągnąć dzięki biostymulacji. Jak wynika z badań naukowych, jest ona kluczowa dla tej uprawy.

Kukurydza to bardzo wszechstronna roślina o wysokiej wydajności i szerokim zastosowaniu. Jest ona uprawiana z przeznaczeniem ziarno stosowane jako pasza dla zwierząt monogastrycznych, czyli drobiu, trzody chlewnej, a także na kiszonkę z całych roślin, wytwarzaną na potrzeby żywienia zwierząt przeżuwających, przede wszystkim bydła mlecznego, opasowego. Kukurydza ma również ogromne znaczenie jako jeden z podstawowych pokarmów dla ludzi – głównie w krajach Afryki, Ameryki Południowej czy Azji. Kolejny ważny aspekt to zastosowanie przemysłowe, czyli produkcja etanolu jako dodatku do paliw czy biogazu w biogazowniach rolniczych. Pod względem wielkości zbiorów kukurydza jest najważniejszą rośliną w skali światowej, obecnie uzyskuje się ponad 1 mld 200 mln ton ziarna. Największy udział w globalnej produkcji, bo aż 1/3, mają Stany Zjednoczone, za nimi plasują się Chiny i Meksyk, a następnie inne kraje, m.in. Nigeria.

Jak kukurydza zrobiła karierę w Polsce?

Również w naszym kraju kukurydza odgrywa bardzo ważną rolę. Z jednej strony polski klimat jest dla niej coraz bardziej sprzyjający. Z drugiej zaś, dzięki pracom naukowym i hodowlanym, roślina ta została zaadaptowana do tutejszych warunków.

– Jeszcze kilkanaście lat temu czytaliśmy w podręcznikach, że kukurydzy nie można uprawiać w Polsce. Teraz uprawia się ją z powodzeniem na terenie całego kraju, a odmiany są dostosowane pod względem wczesności. Łatwość polega na tym, że wystarczy dobrze ją zasiać, zwalczać chwasty i czekać na zbiory. Druga odsłona kariery kukurydzy rozpoczęła się po zimie 2011 roku, kiedy wymarzło ok. 30% zasiewów zbóż ozimych i rzepaku. Trzeba było tę powierzchnię czymś przesiać. Już wówczas areał kukurydzy wyniósł ponad 1 mln ha. Obecnie to 1 mln 865 tys. ha, z czego 1,2 mln ha stanowi kukurydza do użytkowania na ziarno, a ok. 600-700 tys. ha to rośliny na kiszonkę

– mówi dr inż. Roman Warzecha, kierownik Pracowni Kukurydzy i Pszenżyta w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie koło Warszawy.

Roman Warzecha
dr inż. Roman Warzecha, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie

Wyjątkowa uprawa, która daje wysokie plony

Warto przypomnieć, że kukurydza jest rośliną o fotosyntezie typu tropikalnego, czyli C4, choć ma także system C3. To właśnie system tropikalny, który uaktywnia się przy temperaturach powyżej 25 stopni C, powoduje duże przyrosty biomasy i wysokie plony. Ta właściwość zdecydowanie odróżnia kukurydzę od innych roślin uprawianych w Polsce – zbóż, ziemniaków, warzyw czy roślin okopowych, mających system fotosyntezy C3.

Istotnym czynnikiem, który spowodował upowszechnienie się kukurydzy w naszym kraju, jest poszukiwanie przez rolników alternatywy dla monokultury zbożowej. Choć roślina ta również zalicza się do rodziny zbóż, to charakteryzuje się zupełnie innym zachowaniem w środowisku rolnym, a zatem przerywa ona tę monokulturę.

Kolejnym powodem rosnącej popularności tej uprawy jest bardzo wysoka wydajność. Średnio w skali kraju plantatorzy zbierają 7 ton ziarna kukurydzy na hektar, ale możliwe jest uzyskanie nawet 14 t/ha. Oczywiście liczą się też kwestie ekonomiczne, czyli wysokie ceny uzyskiwane za ziarno. Tendencja ta zapewne utrzyma się – mimo okresowych komplikacji, takich jak ubiegłoroczny znaczny wzrost kosztów produkcji (podwyżki cen nawozów oraz energii do suszenia ziarna) czy też niekontrolowany napływ kukurydzy z Ukrainy, który spowodował spadek stawek za ziarno w skupach. Jednak jak podkreśla dr Warzecha, perspektywy dotyczące roli kukurydzy w polskim i europejskim rolnictwie są optymistyczne.

kukurydza
Plantacja kukurydzy

Dlaczego wspomaganie kukurydzy jest ważne?

Kukurydza jest dość wrażliwa na niektóre warunki atmosferyczne, ale równocześnie wykazuje wysoką tolerancję wobec polskich typów gleby, które nie są dla niej najbardziej korzystne i mają lekko kwaśny odczyn pH. Dlatego uprawa ta generalnie dobrze radzi sobie na polskich polach.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że w naszym kraju klimat jest zmienny, a poszczególne lata różnią się od siebie i przynoszą rozmaite czynniki stresowe – susze, chłody w pierwszym okresie wegetacji, gradobicia w niektórych regionach, nierównomierny rozkład opadów, który skutkuje obniżeniem plonów. Występują też lata z nadmiernymi opadami, wówczas uprawy są zalewane. Zdarzają się nawet ekstremalne sytuacje, takie jak w 2015 roku, gdy odnotowano dotkliwą suszę w drugim etapie rozwoju kukurydzy, czyli w okresie nalewania ziarna. Innym niekorzystnym czynnikiem są ekstremalnie wysokie temperatury, powodujące wysuszenie znamion, czyli kwiatostanów żeńskich, jak również pyłku, który traci wilgotność, zanim doleci kilka czy kilkanaście metrów i opadnie na kwiatostany żeńskie. Właśnie ze względu na tego typu warunki stresowe kukurydza wymaga wspomagania. Jak je zapewnić?

Wydajna uprawa kukurydzy – pamiętaj o biostymulacji

– Przez kilkadziesiąt lat pracuję z różnymi biostymulatorami i zawsze jest pozytywny efekt biostymulacji. Dlatego na spotkaniach z producentami i w artykułach, które publikuję, zalecam stosowanie biostymulatorów – i oczywiście, w razie potrzeby, nawozów dolistnych 

– wskazuje dr Roman Warzecha.

Od ponad 5 lat współpracuje on z firmą Amagro, prowadząc doświadczenia, w których stosuje MEGAFOL pojedynczo, razem z nawozami dolistnymi lub jako dodatek do zabiegów wykonywanych herbicydami nalistnymi.

– Moje wyniki, uzyskane przez lata stosowania MEGAFOL-u i PLANTAFOL-u o różnym składzie NPK, są bardzo pozytywne. Nie ma nowoczesnej, wydajnej uprawy kukurydzy bez stosowania biostymulacji i nawożenia dolistnego, kiedy ono jest potrzebne – czy to interwencyjnie, czy też jako stały element technologii produkcji kukurydzy na ziarno i na kiszonkę 

– podkreśla naukowiec.

Megafol Amagro
Wydajna uprawa kukurydzy biostymulator Megafol
Wydajna uprawa kukurydzy to zasługa biostymulacji
Przewiń na górę